پنج شنبه , ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

آموزش سامانه یادگیری الکترونیکی Canvas کانواس

Rate this post

Canvas یک سامانه یادگیری الکترونیکی است که توسط معلمان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کانواس یک سامانه یادگیری lms است.در ادامه با آموزش سامانه مدیریت یادگیری با ما همراه باشید. lms سامانه یادگیری الکترونیکی است که راه‌های ایجاد ارتباط اینترنتی بین مدرس و دانشجو را امکان پذیر می کند.

سامانه مدیریت یادگیری Canvas

در آموزش سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک، شما با نحوه ایجاد یک کلاس، کار با دانش آموزان، آموزش آنلاین و استفاده از ابزارهای کلیدی و ویژگی های Canvas 2019 برای موفقیت دانش آموزان آشنا خواهید شد. سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی Canvas قابلیت های بسیار زیادی دارد که می تواند به شما کمک کند. lmsسامانه یادگیری است و Canvas از بهترین پلتفرم ها در این زمینه است.

برای مشاهده کامل این آموزش به صورت ویدیویی، اینجا(+) کلیک کنید.

خلاصه ای از مطالب آموزش سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی با Canvas در ویدیوی زیر آمده است:

در این دوره ویدیویی، شما آموزش سیستم یادگیری الکترونیکی Canvas و کار با این سامانه یادگیری الکترونیکی را به خوبی فرا خواهید گرفت. با استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی آشنا خواهید شد و از ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی به خوبی استفاده خواهید کرد. سامانه یادگیری معلمان Canvas بهترین ابزار برای تعامل مدرس و دانش آموز است.

در این آموزش  به بررسی نحوه ایجاد یک دوره، افزودن دانش آموزان و ایجاد گروه ها می پردازیم. همچنین چگونگی اضافه کردن تکالیف، ایجاد جلسات درجه بندی شده، ساختن آزمونها، استفاده از gradebook، ارتباط با دانشجویان و موارد دیگر را بررسی می کنیم.

برای مشاهده کامل این آموزش به صورت ویدیویی، اینجا(+) کلیک کنید.

قسمت اول آموزش سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی با Canvas را به صورت رایگان در ویدیوی زیر ببینید:

سیستم مدیریت یادگیری روش ﻧﻮﯾﻨﯽ از آﻣﻮزش را فراهم کرده است و  سامانه مدیریت و یادگیری محیطی را فراهم کرده است که فراگیران از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و مطالب آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. سامانه یادگیری lms کار آمورش مجازی را بسیار راحت کرده است.

.

ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی Canvas

برای ورود به سامانه جامع مدیریت و یادگیری Canvas روی جعبه زیر کلیک کنید:

ورود به سامانه Canvas

کلیک کنید(+)ابتدا باید در سایت Canvas حساب کاربری بسازید

دانلود آموزش سامانه یادگیری Canvas

امروزه سامانه یادگیری آموزش یک ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش مجازی ﻣﺤﺴﻮب می شود و ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه است. در ﺣﻘﯿﻘﺖ سامانه یادگیری مجازی ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش از دور اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش به شیوه ی ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. سامانه جامع مدیریت یادگیری بهترین ابزار برای تعامل مدرس و دانش آموز است.

برای مشاهده کامل این آموزش به صورت ویدیویی، اینجا(+) کلیک کنید.

سامانه یادگیری الکترونیکی یا سامانه مدیریت یادگیری در واقع یک ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در زمینه آﻣﻮزش و یادگیری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. سامانه یادگیری الکترونیکی lms ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎسب برای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دانشجویان، اساتید و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎه ها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب را مهیا می کند.

شاید به مطالب زیر هم علاقه مند باشید:

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در مجموعه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری lms، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: آشنایی با نرم افزار Canvas و سیستم مدیریت یادگیری lms
  • شروع کار با Canvas
  • ایجاد دوره آموزشی
  • تنظیم صفحه اصلی
  • شخصی سازی
  • افزودن برنامه درسی
 • درس دوم: افزودن دانش پژوهان، گروه بندی، تخصیص تکالیف و آزمون ها
  • افزودن دانش آموزان
  • ایجاد گروه
  • ایجاد Page
  • ایجاد آزمون
  • بانک سوالات
 • درس سوم: ابزارهای مدیریت و درجه ‌بندی (نمره ‌دهی)
  • نمره دهی
  • Rubric
  • Inbox
  • اطلاعیه ها
  • تقویم
  • کنفرانس
  • انتشار دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *